48/250  ซอยรามคำแหง104   ถนนรามคำแหง   แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240
T : 0 2372 3088-9  F : 0 2729 7469  E : soton.llm@hotmail.com